A+ R A-

فرهنگ سازي مالياتي مبناي توسعه کشور

تعريف اقتصادي ماليات بر الزامي واجباري بودن آن تاکيد دارد در حالي که اگر به زمينه هاي اجتماعي ماليات توجه کنيم مفاهيمي مانند هزينه اجتماعي، مشارکت ومسئوليت اجتماعي معني پيدا مي کند و در اين بستر فرهنگ مالياتي محوريت پيدا مي کند و ماليات از يک مفهوم اقتصادي به مفهومي وسيع با جنبه هاي اجتماعي وفرهنگي تبديل مي شود.فرهنگ مالياتي ،مجموعه‌اي از بينش ها ،تصورات ،برداشت ها ،ارزش هاي اجتماعي و همچنين رفتارهاي مردم در حوزه ماليات(قوانين، شيوه دريافت و نحوه هزينه کردن) است.جوامع مختلف فرهنگ هاي مالياتي متفاوتي دارند واگر آنها را بر اساس شاخص هاي کمي وعددي مقايسه کنيم برخي در سطوح بالاتر وبرخي ديگر در سطوح پايين تري قرار مي گيرند.واقعيت اين است که در کشورهاي پيشرفته سخن از فرهنگ مالياتي کمتر به ميان مي آيد چرا که پرداخت ماليات به عنوان يک وظيفه يا اصل ترديد ناپذير پذيرفته شده است وبراي پرداخت آن نيازي به تشويق وترغيب شهروندان نيست، همچنين آثار وجلوه هاي پرداخت ماليات در زندگي شهروندان کاملاً مشهود وملموس است. دربرخي جوامع مسئله به اين صورت نيست و فرايندهاي مرتبط با ماليات با دشواري ها وچالش هاي متعددي مواجه است و اصولاً فرهنگ مالياتي ضعيف است .حال اين سئوال پيش مي آيد که آيا مي توان فرهنگ مالياتي را ارتقاء داد؟فرهنگ مالياتي نيز مانند پديدهاي ديگر تابع نظامي علّي و دستخوش تغيير هستند .به عبارت ديگر، فرهنگ مالياتي داراي ماهيتي پوياست به اين معني که از وضعي ساده آغاز مي شود و به تدريج پيچيده مي شود و راه تکامل را طي مي کند .

سير فرهنگ مالياتي مانند ساير نظام هاي فرهنگي است به اين معني که فرهنگ مالياتي در سير خود الزاماً با موانع طبيعي يا اجتماعي روبرو مي شود و ممکن است مدتي در جا زند، اما سرانجام تحت تأثير عوامل پوياي دروني و نيز عوامل پوياي بيروني راه خود را مي گشايد و سير خود را دنبال مي کند .منظور از پويايي دروني حرکت درنگ ناپذيري است که در درون يک نظام فرهنگي جريان مي يابد مانند(گسترش نيازها،افزايش نهادهاي اقتصادي). اما منظور از عوامل بيروني اين است که هيچ نظام فرهنگي نمي تواند از نظام هاي ديگر بر کنار بماند.

عوامل متشکله فرهنگي ماليات عبارتند از: 1- تجربه تاريخي مردم:يعني اينکه از گذشته چه چيزي در مورد ماليات به آنها منتقل شده است 2- سياست هاي حاکم بر جامعه 3- ساختار جمعيت:متغيرهاي مانند سن،اشتغال، تحصيلات و.. مي تواند برفرهنگ مالياتي اثر بگذارد. به نظر مي رسد هر مقدار فرهنگ مالياتي کشوري توسعه يافته تر باشد هزينه هاي ماليات ستاني پايين تر است، ولي نبايد اين مسئله را از نظر دور داشت که همه افراد جامعه تحت تاثير فرهنگ ماليات نيستند وعدم تمکين به قوانين ومقررات مالياتي، موضوعي است که نه تنها در ايران، بلکه در ساير کشورهاي پيشرفته نيز داراي اهميت و محل بحث و چاره‌انديشي است.

در کشور ما قبل از انقلاب اسلامي با توجه به شکاف دولت وملت نگاهي که به پرداخت ماليات وجود داشته، نگاه مثبتي نبوده است ومعمولاً نوعي بدبيني، انکار، مقاومت يا در بهترين حالت بي تفاوتي در اين زمينه مشاهده مي شد از اين رو فرهنگ مالياتي با چالش ها وموانع متعددي مواجه است.براي توسعه وارتقاي فرهنگ مالياتي بايد تفکرات منفي وکليشه اي اصلاح شود وپرسش هاي اساسي شهروندان در خصوص چرايي پرداخت ماليات وچگونگي هزينه کردن آن پاسخ داده شود ودر سطحي بالاتر چيستي ماليات براي آنها تببين شود.علاوه بر اين‏ها در سطح عملي نيز بايدساده تر شدن قوانين،مشخص بودن تکاليف ووظايف موديان،سهولت وسرعت انجام تکاليف قانوني،عدالت مالياتي پي گيري شود. فرهنگ سازي مالياتي مسئله اي بسيار وسيع وپيچيده است و استفاده از ظرفيت ها و روشهاي متنوع اطلاع رساني و فرهنگ سازي وهمچنين مشارکت کنشگران را در همه سطوح ايجاب مي کند.با اين نگاه فرهنگ سازي براي ماليات بايد با فرايند اجتماعي شدن فردشروع شود ودرتمام مقاطع زندگي اجتماعي با روشهاي گوناگون تداوم يابد.با فرهنگ سازي مداوم مالياتي هزينه هاي سنگين ماليات ستاني کاهش مي يابد وتجربيات وآموزه هاي که به نسل هاي بعد منتقل مي شود حاوي کليشه ها ونگرش هاي منفي کمتري خواهد بود وکشور راه توسعه وپيشرفت را با عوامل بازدارنده کمتري طي خواهد کرد.

آمار بازدیدکنندگان سایت

287759
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
271
640
911
283303
13766
13650
287759

آی‌پی شما: 54.211.0.142
امروز: دوشنبه، 07 فروردين 1396 - ساعت: 15:01:34