A+ R A-

اخبار مهم

31  فروردین ماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1395

31 فروردین ماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1395

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت:‌ مودیان مالیات بر ارزش افزوده برای ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده...

پیام نوروزی رئیس کل سازمان مالیاتی

پیام نوروزی رئیس کل سازمان مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پیام نوروزی خود، ضمن تبریک فرارسیدن عید نوروز و بهار طبیعت به کارکنان...

 فرماندار بم بر اخذ مالیات به عنوان حقوق حقه دولت تاکید کرد

فرماندار بم بر اخذ مالیات به عنوان حقوق حقه دولت تاکید کرد

فرماندار بم در مراسم توديع محمد ملکی و معارفه سهراب پورامیری به عنوان مدیر امور مالیاتی بم با اشاره به...

فرهنگ سازی مالیاتی لازمه توسعه کشور

فرهنگ سازی مالیاتی لازمه توسعه کشور

تعدادی  از دانش آموزان رشته حسابداری با بازدید از اداره کل امور مالیاتی استان کرمان با اهمیت مالیات و نحوه...

بازنگري بخش ماليات بر ارث در جهت افزايش رضايت مندي وراث

با عنايت به بازنگري قانون مالياتها مصوب 94/4/31 تلاش مي شود به اجمال بخش ماليات بر ارث مور مطالعه و تحليل قرار گيرد اما پيش از ورود به بحث اصلي تعاريفي از ماليات بر ارث آورده مي شود.

1) تعريف ماليات بر ارث
ماليات بر ارث مالياتي است که به ماترک متوفي تعلق گرفته و وراث مي توانند با پرداخت ماليات هر يک از اموال متوفي به طور مجزا و جداگانه نسبت به انتقال آنها اقدام نمايند. به عبارت ديگر مالياتي است که از وراث متوفي نسبت به سهم الارث آنان و با توجه به نرخي که براي هر طبقه از وراث معين شده است وصول مي گردد.
2) اموال مشمول ماليات
اموال و دارايي‌هايي که درنتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعي يا فرضي انتقال مي‌يابد، به شرح زير مشمول ماليات است:
1- نسبت به سپرده‌هاي بانکي، اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار به‌استثناء موارد مندرج دربند (2) ماده17 قانون مالياتهاي مستقيم و سودهاي متعلق به آن‌ها و همچنين سود سهام و سهم الشرکه تا تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و يا پرداخت و تحويل به آن‌ها به نرخ سه درصد (3%).
2- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آن‌ها يک و نيم (5/1) برابر نرخ‌هاي مذکور در تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مکرر) قانون مذکور طبق مقررات مزبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
3- نسبت به حق الامتياز و ساير اموال و حقوق مالي که دربندهاي مذکور به آن‌ها تصريح نشده است، به نرخ ده درصد (10%) ارزش روز در تاريخ تحويل يا ثبت انتقال به نام وراث
4- نسبت به انواع وسايل نقليه موتوري، زميني، دريايي و هوايي به نرخ دو درصد (2%) بهاي اعلامي توسط سازمان امور مالياتي کشور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
5- نسبت به املاک و حق واگذاري محل (5/1) برابر نرخ‌هاي مذکور در ماده (59) قانون مالياتها به مأخذ ارزش معاملاتي املاک و يا به مأخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
6- نسبت به اموال و دارايي هاي متعلق به متوفاي ايراني که در خارج از کشور واقع‌شده است پس از کسر ماليات بر ارثي که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارايي‌ها پرداخت‌شده است به نرخ ده درصد (10%) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه ماليات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرارگرفته است. در صورت عدم شمول ماليات بر ارث در کشور مذکور به مأخذ ارزش روز انتقال يا تحويل به نام وراث
شايان گفتن است محاسبه و اخذ ماليات بر ارث در مورد متوفيان قبل از لازم الاجراشدن قانون مذکور (1/1/1395) اعم از اينکه پرونده مالياتي براي آن‌ها تشکيل‌شده يا نشده باشد، مشمول حکم اين ماده نخواهد بود.
گفتني است نرخ هاي مذکور در ماده (17) مربوط به وراث طبقه اول بوده و چنانچه ذينفع شامل وراث طبقات دوم و سوم باشد نرخهاي مذکور در ماده مزبور به ترتيب دو و چهار برابر مي گردد.
درصورتي‌که متوفي و وراث، تبعه خارجي باشند، اموال و دارايي‌هاي متوفي که در ايران واقع است مشمول ماليات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
در مواردي که وراث سهم خود از اموال موضوع‌بندهاي (2)، (4) و (5) ماده 17 قانون را به اشخاص ثالث يا وراث ديگر انتقال دهند، علاوه بر ماليات بر ارث به شرح فصل مذکور، مشمول ماليات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.
همچنين حقوق ناشي از عقود اجاره به‌شرط تمليک با بانک‌ها و ساير نهادهاي مالي و اعتباري، نسبت به عرصه و اعيان املاک بر اساس ارزش معاملاتي در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.
3) اشخاص مشمول ماليات
وراث ازنظر قانون ماليات‌هاي مستقيم به سه‌طبقه تقسيم مي‌شوند:
1- وراث طبقه اول که عبارت‌اند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد
2- وراث طبقه دوم که عبارت‌اند از: اجداد، برادر، خواهر، و اولاد آن‌ها
3- وراث طبقه سوم که عبارت‌اند از: عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آن‌ها(ماده 18)
4) اموال معاف از ماليات بر ارث
- وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس‌انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده ‌نشده و بيمه‌هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه‌گزار و يا کارفرما از قبيل انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آن‌ها حسب مورد که يکجا و يا به‌طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي‌گردد (بند 1 ماده 24). - اموالي که براي سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهاي مذکور در ماده (2) قانون ماليات‌ها مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به‌شرط تأييد سازمان‌ها و نهادهاي مذکور (بند 3 ماده 24)
- اثاث البيت محل سکونت متوفي (بند 4 ماده 24)
- لازم به ذکر است اموالي که جز ماترک متوفي بوده و طبق قوانين يا احکام خاص، مالکيت آن‌ها سلب و يا به‌صورت بلاعوض در اختيار اشخاص موضوع ماده (2) قانون ماليات‌ها قرار گيرد، با تأييد اشخاص مزبور از شمول ماليات بر ارث خارج و درصورتي‌که بابت سلب مالکيت عوضي داده شود، ارزش آن عوض يا اموال سلب مالکيت شده هرکدام کمتر باشد، جز اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع رديف‌هاي مربوط در ماده (17) قانون مذکور محسوب و مشمول ماليات خواهد بود. (ماده 21)
ضمناً وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث نخواهند بود (ماده 25)
5) اظهارنامه مالياتي
وراث متوفي (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آن‌ها موظف‌اند به‌منظور کسر هزينه‌هاي کفن‌ودفن در حدود عرف و عادات واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي از ماترک موضوع ماده (17) قانون مذکور، ظرف مدت يک سال از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه‌اي حاوي کليه اقلام ماترک با تعيين ارزش روز زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي‌ها طبق فرم نمونه مخصوصي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالياتي صلاحيت‌دار تسليم نمايد (ماده 26).
از آنجايي که به موجب ماده (281) قانون مالياتها مصوب 31/4/94 اجراي اين قانون از ابتداي سال 1395 مي باشد لذا متوفياني که پيش از سال جاري فوت کرده اند تکاليف و وظايف وراث آنها بدين قرار است که مي بايست ظرف 6 ماه اظهارنامه ماليات بر ارث را به اداره امور مالياتي صلاحيتدار که معمولاً بر اساس آخرين محل سکونت متوفي مي باشد، تسليم و کليه ماترک متوفي را در آن درج مي نمودن.
1-5- اسناد و مدارک پيوست اظهارنامه ارث
وراث مکلف‌اند هنگام مراجعه به ادارات امور مالياتي مدارک ذيل را ارائه و رسيد دريافت نمايند.
1- رونوشت يا تصوير گواهي‌شده اسناد مربوط به بدهي‌ها و مطالبات متوفي
2- رونوشت يا تصوير گواهي‌شده کليه اوراقي که مثبت حق مالکيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است.
3- رونوشت يا تصوير گواهي‌شده آخرين وصيت‌نامه متوفي اگر وصيت‌نامه موجود باشد.
4- درصورتي‌که اظهارنامه از طرف وکيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي‌شده وکالت‌نامه يا قيم‌نامه.
5- رونوشت يا تصوير گواهي فوت از مراجع ذيربط.
6) وظايف ادارات امور مالياتي در قبال اظهارنامه تسليمي ارث
اداره امور مالياتي مربوط مکلف است اظهارنامه تسليمي در مهلت مقرر را رسيدگي و به شرح زير اقدام کند:
الف- درصورتي‌که ارزش روز کليه ماترک متوفي کمتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن‌ودفن باشد، اموال و دارايي‌هاي متوفي مشمول ماليات موضوع ماده (17) قانون ماليات‌ها نخواهد شد و ماليات‌هاي پرداختي ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.
ب- درصورتي‌که ارزش روز ماترک بيشتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه‌هاي کفن‌ودفن باشد، در اين صورت موارد مزبور به ترتيب از ارزش روز اموال و دارايي‌هاي موضوع‌بندهاي (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) قانون مذکور کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول ماليات خواهد شد و اضافه‌ماليات‌هاي پرداختي موضوع ماده (17) با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.
ج- درصورتي‌که کل ماترک يا بخشي از آن مطابق بندهاي الف و ب مشمول ماليات نباشند، اداره امور مالياتي موظف است گواهي لازم مبني بر بلامانع بودن ثبت يا انتقال يا پرداخت يا تحويل اموال و دارايي غيرمشمول متوفي به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (17) قانون ماليات‌هاي مستقيم به‌عنوان مراجع ذيربط صادر نمايد.
چنانچه بدهي متوفي مستند به مدارک و اسناد مثبته قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد اداره امور مالياتي صلاحيت‌دار قرار گيرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. (ماده 26 و تبصره آن)
7) وظايف و مسئوليتهاي اشخاص ثالث در قبال وراث
اشخاص زير مجاز نيستند قبل از اخذ گواهي پرداخت ماليات بر ارث، اموال و دارايي هاي متوفي را به وراث يا موصي له تسليم کنند و يا به نام آنها ثبت و يا معاملاتي راجع به اموال و دارايي هاي مزبور انجام دهند.( ماده34)
1- بانک‌ها و ساير مؤسسات مالي و اعتباري، شرکت‌ها، مؤسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي که وجوه نقد و يا سفته يا جواهر يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خوددارند.
2- ادارات ثبت‌اسناد و املاک موقعي که مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي‌له ثبت مي‌نمايند.
3- دفاتر اسناد رسمي موقعي که مي‌خواهند تقسيم‌نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارايي‌هاي متوفي را ثبت نمايند.
4- شرکت‌هايي که متوفي در آن‌ها مالک سهام يا سهم الشرکه مي‌باشد.
5- شرکت‌هاي کارگزاري، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ساير نهادهاي مالي
6- صندوق‌هاي دادگستري و صندوق‌هاي ادارات ثبت‌اسناد و املاک کشور
با توجه به مطالب فوق ملاحظه مي‌شود که بخش ماليات بر ارث در (10) ماده و (12) تبصره توسط قانون‌گذار مورد اصلاح و بازنگري قرارگرفته که در مقايسه با اصلاحات پيشين قانون مواردي وجود دارد که تأمل وبررسي بيشتري را طلب مي‌کند. لذا در ادامه به مهم‌ترين نکات اصلاحي اشاره مي‌گردد.
1- بدون شک يکي از مهم‌ترين مواردي که در بخش ماليات بر ارث توسط قانون‌گذار مورد اصلاح قرار گرفته، موضوع امکان صدور گواهي پرداخت ماليات براي هر يک از اموال متوفي به‌صورت مجزا است. بدين معني که درگذشته وراث مکلف بودند که ماليات بر ارث اموال را قبل از انتقال به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند. که گاهي خود اين امر مشکلات عديده‌اي را براي وراث متوفي ايجاد مي‌نمود. خوشبختانه امروزه اين نقيصه قانوني برطرف شده، بدين ترتيب که تنها زماني که اموال متوفي انتقال يابد، ماليات آن‌ هم وصول مي‌گردد.
2- به استناد ماده (26) قانون ماليات‌ها، مهلت تسليم اظهارنامه از سوي وراث متوفي به يک سال افزايش‌يافته است.البته تسليم اظهارنامه فقط براي کسر هزينه هاي کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي ضرورت دارد. 3- با توجه به اينکه ماده (28) قانون ماليات‌ها حذف‌شده است لذا شرط مهلت پرداخت ماليات بر ارث که سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه تعيين گرديده بود، نيز ملغي شده است.
4- بر اساس بند (4) ماده (24) اثاث البيت جزء اموالي محسوب مي‌گردند که مشمول ماليات بر ارث واقع نمي‌گردد.

100 روز صد اقدام; پنجاه و سومین اقدام

100 روز صد اقدام; پنجاه و سومین اقدام

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذیربط، مجموعه‌ای از اقدامات اثربخش و تاثیرگذار در رعایت حقوق شهروندی دولت...

100 روز صد اقدام پنجاه و دومین اقدام

100 روز صد اقدام پنجاه و دومین اقدام

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذیربط، مجموعه‌ای از اقدامات اثربخش و تاثیرگذار در رعایت حقوق شهروندی دولت...

100 روز صد اقدام پنجاه و یکمین اقدام

100 روز صد اقدام پنجاه و یکمین اقدام

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذیربط، مجموعه‌ای از اقدامات اثربخش و تاثیرگذار در رعایت حقوق شهروندی دولت...

100 روز صد اقدام پنجاهمین اقدام

100 روز صد اقدام پنجاهمین اقدام

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذیربط، مجموعه‌ای از اقدامات اثربخش و تاثیرگذار در رعایت حقوق شهروندی دولت...

رییس جمهور: رعایت عدالت و شفافیت را لازمه تقویت فرهنگ مالیاتی است.

------------------------------------------------------------------------------

 رییس جمهوربر اجرای الکترونیکی محاسبه و اخذ مالیات به عنوان گام مهمی در جلب اعتماد مردم، عدالت مالیاتی، شفافیت و سلامت نظام مالیاتی تاکید کرد

------------------------------------------------------------------------------

رییس جمهور: اقتصاد سالم نیازمند حرکت به سمت تامین مالی هزینه های دولت با کاهش اتکا به نفت است.

------------------------------------------------------------------------------

 دکتر روحانی : ما باید به گونه ای عمل کنیم که با افزایش سهم مالیات ها در بودجه دولت، بودجه مورد نیاز تحقق یابد.

-------------------------------------------------------------------------------

دکتر روحانی: در شرایط طبیعی، جامعه ای که از خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و امنیتی و سایر خدمات بهره مند می شود، هزینه دریافت این خدمات را نیز می پردازد.

------------------------------------------------------------------------------

رییس جمهوری با تاکید بر تقویت فرهنگ مالیاتی، همه نهادهای آموزشی، تبلیغی و به ویژه صدا و سیما را به تلاش برای تقویت این فرهنگ توصیه نمود.

----------------------------------------------------------------------------

دکتر روحانی رعایت عدالت و شفافیت را لازمه تقویت فرهنگ مالیاتی دانست و بر اجرای الکترونیکی محاسبه و اخذ مالیات به عنوان گام مهمی در جلب اعتماد مردم، عدالت مالیاتی، شفافیت و سلامت نظام مالیاتی تاکید کرد.

---------------------------------------------------------------------------

رییس جمهوری: در شرایطی که برای تسریع در رونق اقتصادی تلاش می کنیم، نباید نرخ مالیات افزایش یابد و در عوض توسعه پایه مالیاتی و دایره شمول مالیات دهندگان در دستور کار قرار گیرد.

-------------------------------------------------------------------------------

رییس جمهور: توفیق در استقرار نظام مالیاتی موفق را در گرو همکاری همه سازمان ها و دستگاه های اجرایی است.

 

 

 

1 - منظور از وراث طبقه دوم و طبقه سوم چه كساني است ؟  

وراث طبقه دوم عبارتند از : اجداد , برادر , خواهر و اولاد آنها

وراث طبقه سوم عبارتند از : عمو , عمه , دايي , خاله و اولاد آنها

 

 2- آيا درآمد مشمول ماليات ابرازي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي از ماليات معافند؟  

درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي ‌توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش‌هاي ‌تعاوني و خصوصي که از اول سال 1381 به بعد از طرف‌ وزارتخانه‌هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و  به  مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به ميزان   صد درصد (100%)  و به مدت ده ‌سال از ماليات موضوع مادة (105) اين قانون معاف هستند.ومعافيت‌هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يکصد و بيست‌کيلومتري مرکز تهران و پنجاه کيلومتري مرکز اصفهان و سي‌ کيلومتري مراکز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري  نخواهد بود.

 

 3- براساس چه قرائني تشخيص درآمد مشمول ماليات بطور علي الرأس انجام مي شود؟  

قرائن مالياتي عبارتست از عواملي که در هر رشته  از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به ‌طور علي‌الرأس به‌کار مي‌رود و فهرست آن به ‌شرح زير مي‌باشد:

1 ـ خريد سالانه‌.

2 ـ فروش سالانه‌.

3 ـ درآمد ناويژه‌.

4 ـ ميزان توليد در کارخانجات‌.

5 ـ ارزش حق واگذاري محل کسب‌.

6 ـ جمع کل وجوهي که بابت حق ‌التحرير و حق‌الزحمة وصول ‌عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانة اسناد رسمي مي‌شود يا ميزان تمبر مصرفي آنها.

7 ـ ساير عوامل به تشخيص کميسيون تعيين ضرايب‌.

 

 4- ضرائب مالياتي يعني چه ؟  

ضرائب مالياتي ارقام مشخصه اي هستند كه حاصل ضرب آنها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي الرأس درآمد مشمول ماليات تلقي مي شود.  

5 - اعطاي تسهيلات بانكي به صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقي و ساير موسسات اعتباري منوط به اخذ چه گواهي هاي ازسازمان مالياتي كشوراست؟  

1- گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده

2- گواهي اداره امور مالياتي مربوطه , مبني بر وصول نسخه اي از صورتهاي مالي ارائه شده به بانكها و ساير موسسات اعتباري .  

 

 6- آيا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و يا پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي و حقوقي بدون ارائه گواهي از اداره امورمالياتي امكان پذير است ؟  

حـکم مـاده (186) قـانـون مـاليات هـاي مـستقيم، عام و لازم الاجرا مي باشد. لذا تحت هر شرايط، صدور يا تمديد يا تجديد کارت بازرگاني و پروانه کسب يا کار براي متقاضيان، از سوي مراجع ذيربط، بدون اخذ گواهي مربوط(حتي بعد از سپري شدن 15 روز مهلت تعيين شده)مغاير با قانون بوده و در صورت عدم رعايت حکم ماده موصوف اشخاص مسئول در صدور کارت بازرگاني يا پروانه کسب،نسبت به پرداخت ماليات هاي مزبور با مؤدي مسئوليت تضامني خواهند داشت. ادارات امور مالياتي مکلفند در صورت برخورد با اين قبيل موارد با هماهنگي اداره کل امور مالياتي ذيربط، وفق قسمت اخير ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم، بدهي مالياتي را از مسئولان صدور کارت بازرگاني يا پروانه کسب، مطالبه نمايند.

  

7 - بهاي ماترك متوفي براي تعيين ماليات برارث (مثل بهاي مغازه , مستغلات و خودرو ... ) چگونه محاسبه مي شود؟  

  حق واگذاري محل براساس دريافتي مالك يا صاحب حق يا ارزش موقعيت تجاري و طبق ماده32 ق . م م مأخذ ارزيابي املاک اعم از عرصه يا اعيان، ارزش معاملاتي ملک با رعايت تبصره (1) ماده (59) اين قانون در زمان فوت بوده و مأخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي، ارزش آن ها در تاريخ فوت خواهد بود.

 8- مالك آپارتمانها تا چه متراژ از ماليات اجاره مسكوني معاف است ؟

درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه متر مربع زير بناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست متر مربع زير بناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از اجاره املاك معاف مي باشد. 

 

9 - نرخ ماليات بر حق واگذاري (سرقفلي ) مغازه چقدر است ؟  

انتقال حق واگذاري محل به مأخذوجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد  ۲% در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي باشد. 

10 - درزمان خريد مغازه اي از نظر ماليات به چه چيزي بايد توجه كرد ؟  

  در صورت خريد مغازه بايد اطمينان حاصل نمودكه  فروشنده  ماليات نقل و انقال و سرقفلي مغازه را پرداخت نمايد. ومفاصا حساب (ماده 187) از اداره امور مالياتي  اخذ گردد.

11 - اگر چنانچه مامورمالياتي , مالياتي بيش از درآمد مغازه اي را تشخيص دهد و برگ تشخيص صادر كند چه بايد كرد ؟  

چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصا يا به وسيله وكيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارايه دلايل و اسناد ومدارك كتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. 

 

 12- براساس قانون جديد مالياتهاي مستقيم , فرصت تسليم اظهارنامه چه تاريخي مي باشد؟  

نوع اظهارنامه

 

اشخاص حقوقي

حق واگذاري محل و نيز مؤديان موضوع ماده ۷۴ اين قانون

 

املاك

 

ارث

 

مشاغل

 

درآمداتفاقي

مهلت تسليم

حداكثرتا چهارماه پس از سال مالياتي

تا سي روز پس از انجام معامله

تا آخر تيرماه سال بعد

ظرف شش ماه از تاريخ فوت متوفي

تا آخر تيرماه سال بعد

تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد و در ساير موارد ظرف سي روز از تاريخ تحصيل درآمد يا تعلق منافع

 

 

 13- معافيت شغلي از ماليات كم مي شود يا از درآمد مشمول ماليات ؟  

درخصوص مشاغل از درآمدمشمول بدين صورت كه درآمد سالانه مشمول ماليات مؤديان كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات در موعدمقرر تسليم كرده اند تا ميزان معافيت موضوع ماده۸۴  اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ هاي مذكور در ماده۱۳۱  اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.  

14 - اگر به علت عدم اطلاع از قانون رأي بدوي قطعي شده باشد و به آن اعتراضي نشده باشد آيا راهي براي رسيدگي به ماليات صادره پس از قطعيت آن وجود دارد ؟   

جهل به قانون رافع مسئوليت نمي باشد ولي با اين حال در قانون مالياتها طبق ماده 251 مكرر اگر مالياتي قطعي شده باشد و در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستندا به مدارك و دلائل كافي از طرف مودي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود, وزير اموراقتصادي و دارايي مي تواند دستور تجديد رسيدگي از طرف هيأتي سه نفره به انتخاب خود را صادر نمايد.

 

 

15 - اثاث البيت محل سكونت از نظر مالياتي جزء ماترك متوفي محسوب مي شود؟  

اثاث البيت محل سكونت از نظر مالياتي جزو ماترك متوفي محسوب نخواهد شد.

 

 16- آيا اقاله ملك مورد انتقال مشمول ماليات مي شود؟  

اگر اقاله تا شش ماه بعد از انجام معامله انجام شود مشمول ماليات نقل و انتقال نمي شود.

  

17 - اگر بر اساس حكم دادگاه , مستأجر از مالك سرقفلي دريافت كند , پرداخت ماليات سرقفلي برعهده مستأجر است يا فروشنده ؟  

  طبق نص صريح ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم دريافتي مالک يا صاحب حق بابت حق واگذاري محل مشمول ماليات مي باشد لذا با توجه به حكم دادگاه مبني بر اينكه دريافت سرقفلي توسط مستاجر صورت گيرد ماليات نيز توسط مستاجر پرداخت ميگردد.

18 - نرخ ماليات بردرآمد حقوق چقدر است ؟  

نرخ ماليات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان وزارتخانه ها و موسسات،و ساير دستـگاههاي دولتي موضوع مواد(1) و (2)و قسمت اخير ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تـحـقيـقاتي پس از کـسر مـعافيت‌هـاي مـقرر در اين قانون به نرخ  مقطوع ده درصد(10%) و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از کسر معافيت‌هاي ‌مقرر در اين قانون تا مـبلغ چهل و دو ميليون (42000000) ريال بـراي سـال 88 بـه‌نـرخ ده درصد (10%) و نسبت به  مازاد آن به نرخ‌هاي  مقرر در مادة ‌(131) اين قانون خواهد بود.  

19 - زبان حاصل از تسعير نرخ ارز آيا هزينه قابل قبول مي باشد؟  

اگر براساس اصول متداول حسابداري و اتخاذ تصميم يكنواخت طي سالهاي مختلق از طرف مودي مي باشد مورد قبول است .

 

 20- آيا جانبازان انقلاب از ماليات بر حقوق معافند؟‌  

بله – با توجه به بند 14 ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم درآمد حقوق جانبازان از ماليات بر حقوق معاف است .

  

 21- آيا مي توان از راي هيئت حل اختلاف مالياتي به شوراي عالي مالياتي شكايت كرد ؟  

بله , در اينصورت بايد شخص شاكي به ميزان مبلغ مورد راي در مورد ماليات وجه نقد يا تضمين بانكي بسپرد و يا وثيقه ملكي يا ضامن معتبر معرفي كند .  

 

 22- اگر راي هيئت حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض شود وظيفه حوزه مالياتي چيست ؟  

پرونده در اين صورت بايد مجدداً در هيئت حل اختلاف مالياتي ديگري رسيدگي شود .

  

23 - ماليات نقل و انتقال سهام چقدر است ؟  

1-ازهرنقل وانتقال سهام وسهم الشرکه وحق تقدم ‌سهام وسهم الشرکة شرکا درسايرشرکتها ماليات مقطوعي به‌ميزان چهار درصد(4%) ارزش اسمي آنها وصول مي‌شود.

2-از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ايراني و خارجي در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز،ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد(5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد.

 

 

24 - هزينه نرم افزاري تا چند سال قابل استهلاك است ؟  

اين هزينه ها حداكثر تا پنج سال قابل استهلاك است .

 

 25- سود سپرده بانكي مشمول ماليات مي شود؟  

سود يا جوايز متعلق به حساب‌هاي پس‌انداز و سپرده‌هاي‌ مختلف نزد بانکهاي‌ايراني يا مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز معاف و اين معافيت شامل سپرده‌هايي که بانکها يا مؤسسات اعتباري‌غيربانکي مجاز نزد هم مي‌گذارند نخواهد بود.  

 

 26- هزينه مربوط به تعميردارايي ثابت جزء هزينه هاي قابل قبول است ؟  

بله درصورتكه مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد. 

  27- ضريب ماليات مشاغل را چه كسي تعيين مي كند؟  

براي تعيين ضرايب هر سال کميسيوني مرکب از نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور و  بانک مرکزي جمهوري‌ اسلامي ايران و نمايندة شوراي مرکزي اصناف در مورد اصناف و نمايندة نظام پزشکي در مورد مشاغل وابسته به پزشکي و نمايندة ‌اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل در سازمان امور مالياتي کشور تشکيل مي‌شود 

 28- مهلت مرور زمان مالياتي در مورد آندسته از مودياني كه در موعد مقرر اظهارنامه نداده اند چند سال است ؟  

نسبت به مؤديان ماليات بردرآمد كه درموعدمقرر از تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده اند يا اصولا طبق مقررات اين قانون مكلف به تسليم اظهارنامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي پنج سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات مي باشد و پس از گذشتن پنج سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اينكه ظرف اين مدت درآمد مؤدي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضاي ۵ سال مذكور برگ تشخيص صادر به مؤدي ابلاغ شود.  

29 - جريمه عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در مورد اشخاص حقوقي چه مبلغي است ؟  

عدم تسليم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقي موجب تعلق‌ جريمه‌اي معادل چهل درصد (40%) ماليات متعلق مي‌گردد و مشمول بخشودگي نمي‌شود. 

 30- آيا اگر ماليات سال هاي بعد را بطور علي الحساب در حال حاضر بپردازيم تسهيلاتي در پي خواهد داشت ؟  

علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملکرد هرسال مالي قبل از سر رسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات ‌عملکرد موجب تعلق جايزه‌اي معادل يک درصد (1%) مبلغ ‌پرداختي به ازاي هر ماه تا سر رسيد مقرر خواهد بود که از ماليات‌ متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. 

 31 - جريمه عدم تسليم به موقع ليست حقوق در هر ماه چه قدر مي باشد ؟  

جريمه عدم تسليم ليست حقوق در موعد مقرر برابر با 2% حقوق پرداختي خواهد بود .

  

 32- جريمه مدير تصفيه در صورت عدم تسليم اظهارنامه ماده 114 چه ميزان است ؟  

تسليم اظهارنامه ماده 114 ق.م.م ازوظايف مديرتصفيه نمي باشد.لذا طبق تبصره ماده 118 ق.م.م آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم ‌اظهارنامه موضوع مادة(114) اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف ‌واقع و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع مادة(116) ‌اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن‌هاي شخص حقوقي و شرکاي ضامن (موضوع قانون تجارت‌) متضامناً و کلية کساني که ‌دارايي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي که از دارايي شخص حقوقي نصيب آنان شده است مشمول پرداخت ‌ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود به شرط آن که ‌ظرف مهلت مقرر در مادة(157) اين قانون از تاريخ  درج آگهي انحلال در  روزنامة رسمي کشور مطالبه شده باشد.

  

 33- اگر شركتي اظهارنامه مالياتي تسليم نكند مي تواند از معافيتهاي قانوني استفاده كند ؟  

عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در دورة معافيت  موجب عدم استفاده از معافيت  مقرر در سال‌ مربوط خواهد شد. وهمچنين  در اجراي حکم تبصره (2) ماده(119) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از هر گونه معافيت مالياتي مي باشد، لذا کليه اشخاصي که طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم ملزم به تسليم اظهارنامه مالياتي مي باشند، چنانچه نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي سنوات 1390 لغايت 1394(سالهاي اجراي قانون برنامه پنجم) در موعد مقرر قانوني اقدام ننمايند، مشمول برخورداري از معافيتهاي مقرر قانوني (به استثناي صاحبان مشاغل وسايل نقليه عمومي موضوع جزء (پ) بند 78 قانون بودجه سال 90) نخواهند بود. مقررات مذکور شامل مؤدياني که مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي نمي باشند مانند درآمد اشخاص حقيقي بابت فعاليت هاي کشاورزي و درآمد حقوق کارکنان نمي باشد.

 34- آيا عدم ثبت يك سند از روي سهو در دفاتر مالي باعث رد دفتر مي شود ؟  

طبق بند 2 ماده 20 آيين نامه نگهداري دفاتر عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي به شرط احرازدر دفاتر مورد رد دفاتر خواهد شد .

 

 35- آيا 5% ماليات تكليفي كه در هر پرداخت كسر مي شود ماليات قطعي مودي است ؟  

خير , طبق ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم 5% به عنوان علي الحساب ماليات مودي كسر مي شود. وبرابر بخشنامه شماره 200/20000 مورخ 01/10/91 موضوع اصلاح ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم ،نرخ علي الحساب ماده موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم را از پنج درصد (5%) به سه درصد (3%) کاهش داده و مهلت وجوه کسر شده به حسابهاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي را براي هر ماه حداکثر تا پايان ماه بعد مقرر نموده است ضمناً‌همانگونه که در قسمت اخير بخشنامه فوق الاشاره تصريح گرديده است از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ياد شده (25/06/1391) اشخاص موضوع صدر ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقي در اجراي تبصره 5 آن، وجوهي را پرداخت مي نمايند سه درصد 3% آن را به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت کننده وجوه) کسر و حداکثر تا پايان ماه بعد به حسابهاي تعيين شده واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند. بنابراين کسر و ايصال علي الحساب ماليات توسط کارفرمايان از وجوه پرداختي از تاريخ 25/06/1391 به بعد فارغ از تاريخ برگزاري مناقصه و يا انعقاد قرارداد موضوع ماده (7) قانون صدرالذکر خواهد بود.

 

  36- آيا دفاتر روزنامه و كل بايد با خودنويس تحرير گردد ؟  

برابرتبصره 2 ماد2 آئين نامه تحريردفاترنوشتن دفاتر با وسايلي که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافيت) ممنوع است.  

 37- اگر شخصي خريدهايي از شركتي داشته باشد ولي مثلاً‌ سال بعد به دلايلي خريدهاي خود را متوقف كند وضعيت مالياتي او در سال مزبور چگونه خواهد بود ؟  

هر فرد براساس درآمدي كه در شغل خود دارد و با درنظر گرفتن هزينه هاي مربوط به آن , براساس ضرايب مالياتي دفترچه ضرايب , درآمد مشمول مالياتش تعيين مي شود و اشخاص حقيقي هم اگر دفتر مشاغل و هزينه داشته باشند و تمام فاكتورهاي خريد و فروش آنها نيز ضميمه آن دفتر باشد. حوزه مالياتي با بررسي دفتر مزبور و صحت و سقم مدارك مزبور تعيين ماليات و درآمد مشمول را انجام مي دهد . اگر در سالي درآمد شخصي كمتر شده باشد بالطبع ماليات او نيز كمتر مي شود.

  38- نرخ ماليات برنقل و انتقال مستغلات چقدر است ؟  

نقل و انتقال قطعي املاک به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنين چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين‌ نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديکترين محل مشابه مبناي محاسبه ‌ماليات خواهد بود.

 

 39 - بدهكاران ماليات با چه ميزان بدهي ممنوع الخروج مي شوند؟  

وزارت امور اقتصادي و دارايي يا  سازمان امور مالياتي کشور  مي‌تواند  از خروج  بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي ‌قطعي  آنها از ده  ميليون (10,000,000) ريال بيشتر است از کشور جلوگيري نمايد. 

 40 - در صورتي كه مامور مالياتي , مالياتي مختوم شده را مجدداً‌ مورد اقدام قرار دهد چه مجازاتي براي او در نظر گرفته شده است ؟  

مأموران مالياتي که امر مالياتي مختوم را مجدداً  مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هيأت عالي انتظامي به انفصال از خدمات ‌دولت از يک الي چهار سال محکوم مي‌شوند.  

 41- اگر مامور مالياتي بر اثر مسامحه و غفلت موجب مشمول مرور زمان شدن و يا غيرقابل وصول شدن ماليات گردد به چه مجازاتي محكوم مي شود؟  

در مواردي که ماليات مؤديان بر اثر مسامحه و غفلت  مأموران مالياتي مشمول مرور زمان يا غيرقابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هايي که در اجراي مادة( 158) اين قانون رسيدگي به آن ‌الزامي نيست مقصر به موجب رأي هيأت عالي انتظامي از خدمات ‌مالياتي برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون‌ رسيدگي به تخلفات اداري محکوم خواهد شد.

ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني که شوراي عالي ‌مالياتي تشخيص مي‌دهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيلة ‌دادستان انتظامي مالياتي در دادگاه‌هاي حقوقي دادگستري به اين ‌عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت ‌وجود سوء نيت متهم وسيلة دادستاني انتظامي مالياتي مورد تعقيب‌ جزايي قرار خواهد گرفت‌.

 

 42- اگر مامور مالياتي يا نمايندگان هيئت هاي حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي و بدون تحقيقات كافي درآمد مالياتي او را تعيين كنند چه مجازاتي دارند ؟  

هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غير قابل اعتراض بودن آن ‌معلوم شود که مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه‌ بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدي و بدون تحقيقات کافي درآمد مؤدي را کمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده‌اند، علاوه برجبران خسارت وارده به ميزاني که شوراي عالي مالياتي تعيين ‌مي‌نمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداکثر پنج ‌سال انفصال از خدمات دولتي محکوم خواهد شد.  

 43- اگر مودي مالياتي پس از ابلاغ برگ اجرايي در مورد مقرر ماليات مورد مطالبه را كلاً پرداخت نكند و يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي ندهد چه مي شود؟‌  

هرگاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرايي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند يا ترتيب پرداخت آن را به ‌ادارة امور مالياتي ندهد به اندازة بدهي مؤدي اعم از اصل‌ و جرايم متعلق به اضافة ده درصد بدهي از اموال منقول يا غيرمنقول و مطالبات مؤدي توقيف خواهد شد. 

 44- اگر برگ تشخيص ماليات اشتباهاً به اسم كس ديگري صادر شده باشد چه كار بايد كرد ؟  

طبق تبصره ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم در مواردي که ماليات به هر علت از غير مؤدي مطالبه ‌شده باشد پس از تأييد  مراتب از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي ‌مطالبه ماليات از غير مؤدي در هر مرحله‌اي که باشد کان لم يکن‌تلقي مي‌گردد و در اين صورت ادارة  امور مالياتي مکلف است بدون ‌رعايت مرور زمان موضوع  اين ماده  ظرف يک سال از تاريخ  صدور رأي هيأت  مزبور، ماليات  متعلق  را از مؤدي واقعي مطالبه نمايد و گرنه مشمول مرور  زمان خواهد بود

 

لینک های مفید

     

مودیان بدانند

مزایای مالیات بر ارزش افزوده

مزایای مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان...

تأثیر مالیات بر کنترل مصرف‌گرایی و اسراف

تأثیر مالیات بر کنترل مصرف‌گرایی و اسراف

با گسترش زندگی شهرنشینی و افزایش فعالیت‌های تبلیغاتی رسانه‌های مختلف...

سهولت در فعالیت های اقتصادی با ارسال صورت معاملات فصلی

سهولت در فعالیت های اقتصادی با ارسال صورت معاملات فصلی

درعصر حاضر، زمان گرانبها محسوب می شود، و اتلاف وقت...

مالیات، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی

مالیات، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی

هدف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر مناسب برای حرکت...

افراد آنلاین

ما 18 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آمار بازدیدکنندگان سایت

287729
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
241
640
881
283303
13736
13650
287729

آی‌پی شما: 54.211.0.142
امروز: دوشنبه، 07 فروردين 1396 - ساعت: 15:01:29